Σχολικές επιτροπές

Στις Δημοτικές Εκλογές του 2010, εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων και αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιδημάρχου Παιδείας, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης από 1/1/2011.

Οι Σχολικές Επιτροπές με βάση το Ν.3852/2010 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους με βάση την 8440/24.02.2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. προκύπτοντας νέα Νομικά πρόσωπα με τη συνένωση πλήθους προϋπαρχόντων σε βάση συγκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης και με εμφανή έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού λειτουργίας τους.

Μέσα σ’ αυτό το θολό τοπίο της αβεβαιότητας του πλήθους των σχολικών μονάδων, του συγκεντρωτισμού και της αδυναμίας των Δήμων να στελεχώσουν με διοικητικό και Επιστημονικό προσωπικό τις Επιτροπές ξεκινά η λειτουργία τους το Μάρτιο του 2011.

Το εγχείρημα λοιπόν ήταν ιδιαιτέρως πολύπλοκο και δύσκολα διαχειρίσιμο απ’ την αρχή και έγινε ακόμα πιο δύσκολο, όταν οι διαθέσιμες  δαπάνες μειώθηκαν κατά 70%. Χαρακτηριστικά στο Δήμο Πατρέων η επιχορήγηση για 200 σχολεία από 4.000.000€ διαμορφώθηκε στα 1.520.000€ για 280 πλέον σχολικές μονάδες.

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΡΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

  • Ετήσια επιχορήγηση 2010 :4.000.000 € για 200 Σχ. Μονάδες
  • Ετήσια επιχορήγηση 2011 :1.520.000 € για 280 Σχ. Μονάδες
  • 2010: 20.0000 €/έτος 2011: 5.428 €/έτος ανά σχολική μονάδα
  • 2010: 500€/τόνο 2011:1250 € /τόνο Πετρέλαιο
  • Ανατιμήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ
  • Ανατιμήσεις απαραίτητων υλικών
  • Κατάσταση απελπιστική

Αν στα παραπάνω συνυπολογίσουμε ότι σε κάθε σχολείο δραστηριοποιούνται μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, βοηθητικό προσωπικό αλλά και το στενό κοινωνικό περιβάλλον πέριξ του Σχολείου, είναι εμφανής η δυσκολία του διαχειριζόμενου έργου.

Παρόλα αυτά τα επόμενα τέσσερα χρόνια τα σχολεία λειτούργησαν και κάλυψαν βασικές τους ανάγκες. Είναι όμως σημαντικό να εξετάσουμε πως επιτεύχθηκε αυτό που αρχικά φαινόταν ακατόρθωτο, καθώς επίσης και να αξιολογήσουμε τι σημαίνει η αναφορά στην κάλυψη των βασικών αναγκών και αν αυτό είναι αρκετό γι’ αυτό που ονομάζουμε σύγχρονο σχολείο. 

Ποιες ήταν οι ενέργειες που χωρίς καθοδήγηση έγιναν εκείνη την εποχή στο Δήμο Πατρέων για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  • Απόλυτη και δίκαιη κατανομή,
  • Εγκατάσταση και λειτουργία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
  • ON LINE ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και άμεση εφαρμογή του Νόμου της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεσος έλεγχος δαπανών σε πραγματικό χρόνο, δυνατότητα συγκρίσεων, διαφάνεια, κάλυψη έκτακτων δαπανών με τα ελάχιστα διαθέσιμα χρήματα διαμέσου Διορθωτικών κινήσεων στις κατανομές.

Σε ότι είχε να κάνει με τη θέρμανση των Σχολικών Μονάδων η προμήθεια των καυσίμων γίνονταν διαμέσου διενέργειας διαγωνισμών επιτυγχάνοντας μεγάλες εκπτώσεις και εξοικονόμηση πόρων, μεγαλύτερο έλεγχο και εξακρίβωση από υπαλλήλους του Δήμου για τη διαπίστωση των πραγματικών αναγκών και παραλαβών αλλά και για την προτεραιοτήτων στον εφοδιασμό.

Ταυτόχρονα πάρθηκε απόφαση απαλλαγής των σχολικών κοινοτήτων από τη διαδικασία εξόφλησης τιμολογίων ΔΕΚΟ με αποτέλεσμα οι Σχολικές επιτροπές να εξοφλούν μαζικά τις οφειλές, εξασφαλίζοντας δυνατότητα διακανονισμών και περισσότερα διαθέσιμα χρήματα στις σχολικές κοινότητες.

Μια σημαντική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε εκείνη την εποχή είχε να κάνει με τα αποθεματικά των παλαιών κατηργημένων σχολικών επίτροπων. Περίπου 1.000.000€ πέρασαν στη διαχείριση των νέων σχολικών επιτροπών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ορθής και δίκαιης κατανομής, ενώ τα υπόλοιπο διαθέσιμα παρέμεναν στις νέες Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη έκτακτων αναγκών όπως η δυνατότητα παροχής σε μηνιαία βάση, τακτικά κάθε μήνα, των μισθών των συμβασιούχων καθαριστριών και των σχολικών τροχονόμων διαμέσου των προσωπικών τους τραπεζικών λογαριασμών.

Είναι σίγουρο ότι  ο Καλλικράτης, ανάμεσα στα πολλά προβλήματα που έφερε με την έναρξη λειτουργίας του στους Δήμους, στον τομέα των Σχολικών Επιτροπών λειτούργησε θετικά και αποτελεσματικά. Το γεγονός ότι τα σχολεία παρέμειναν ανοιχτά και κάλυψαν τις βασικές τους ανάγκες τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, με όλες αυτές τις δραματικές μειώσεις των επιχορηγήσεων, δείχνει ότι  κατά το παρελθόν κάτι δεν πήγαινε καλά.

Επίσης, είναι βέβαιο ότι με τις αυξημένες επιχορηγήσεις της προ κρίσης δεκαετίας σε περίπτωση που είχε εφαρμοστεί το νέο σύστημα, θα είχαμε σήμερα διαφορετικά σχολεία, τουλάχιστον σε επίπεδο εξοπλισμού υποδομών και συντήρησης.