Ηλεκτρονικός οδηγός του πολίτη

Χρησιμοποιώντας ιδίους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικό εξοπλισμό) της Π.Δ.Ε. και ελεύθερο λογισμικό, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, και συγκεκριμένα με υπαλλήλους της Περιφέρειας που υπηρετούν στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας, μεταφέραμε σε νέα πλατφόρμα τα υπάρχοντα από παλαιότερη δράση στοιχεία που αφορούν την ενημέρωση του πολίτη και τις καθημερινές διεπαφές του με τις υπηρεσίες προς υλοποίηση των διαφόρων αιτημάτων (παλαιότερη δράση: https://www.pde.gov.gr/gr/component ).

Αρχικά έγινε η μορφοποίηση της νέας πλατφόρμας, ώστε να είναι λειτουργική και εύχρηστη και στη συνέχεια έγιναν ενέργειες επικαιροποίησης των υφιστάμενων πληροφοριών.

Δημιουργήσαμε βάση δεδομένων στην οποία είχαν πρόσβαση όλοι οι διευθυντές των υπηρεσιών, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη χρήση της με τηλεδιάσκεψη. Με τη βάση αυτή οι Διευθύνσεις μπορούσαν να εισάγουν επικαιροποιημένα αρχεία (Στοιχεία επικοινωνίας, Φόρμες και διαδικασίες) τα οποία στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Γραφείου καταχωρούσαν στην πλατφόρμα. Ο σημαντικότερος στόχος που επιτεύχθηκε στην φάση της προετοιμασίας της πλατφόρμας και της επικαιροποίησης των στοιχείων ήταν η επαλήθευση των δεδομένων, η πρωτοτυποποίηση του τρόπου ταξινόμησής τους και η εύρεση ασυνεπειών ανάμεσα στις ίδιες υπηρεσίες σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.

Σε ότι αφορά την ίδια την πλατφόρμα δόθηκε έμφαση στον απλό και λειτουργικό σχεδιασμό, στο σύγχρονο και εστιασμένο περιβάλλον πλοήγησης, στην πληθώρα επιλογών αναζήτησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, στις σαφείς και κατανοητές οδηγίες, στην ανάγκη όσο το δυνατόν λιγότερης καθοδήγησης, στην ενιαία αισθητική σε όλες τις επιμέρους σελίδες της πλατφόρμα, στην παροχή επιλογών προσβασιμότητας και σε δυνατότητες φορητότητας (να μπορεί δηλαδή να λειτουργεί αποτελεσματικά και να προσαρμόζεται στην συσκευή του χρήστη, κινητό-τάμπλετ ή Η/Υ).

Μέσω της πλατφόρμας αυτής ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να περιηγηθεί και να αναζητήσει οποιοδήποτε Τμήμα ή Διεύθυνση της Περιφέρειας και να ενημερωθεί σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ώστε να εξυπηρετηθεί.

Υπάρχουν τρεις τρόποι αναζήτησης της εκάστοτε συναλλαγής του πολίτη με τη Π.Δ.Ε.:

1ος τρόπος: Πατώντας επάνω δεξιά στο Βασικό Μενού της Ιστοσελίδας μας και επιλέγοντας την Αλφαβητική Αναζήτηση ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να βρει σε νέο παράθυρο που αναδύεται την διεπαφή που επιθυμεί αλφαβητικά.

2ος τρόπος: Πατώντας επάνω δεξιά στο Βασικό Μενού της Ιστοσελίδας μας και επιλέγοντας αυτή τη φορά την Αναζήτηση κατά Γενική Διεύθυνση ο χρήστης μπορεί να ψάξει και να βρει στο νέο παράθυρο που αναδύεται την διεπαφή που αναζητά μέσω των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3ος τρόπος: Σε περίπτωση που κανένας τρόπος από τους παραπάνω δεν είναι αποτελεσματικός ο χρήστης έχει την επιλογή να αναζητήσει με λέξεις/φράσεις που ο ίδιος θεωρεί χαρακτηριστικές την διεπαφή που επιθυμεί απλά πληκτρολογώντας παρακάτω στην μπάρα αναζήτησης τις λέξεις και πατώντας το κουμπί “Αναζήτηση” θα εμφανιστούν όλες εκείνες οι διεπαφές που περιέχουν την συγκεκριμένη λέξη/φράση.

Σε οποιαδήποτε σελίδα του Οδηγού του Πολίτη στο πάνω μέρος δεξιά μπορεί να βρει και τους τρεις τρόπους αναζήτησης. Τέλος όταν ο χρήστης βρει την διεπαφή που θέλει πατώντας απλά στον τίτλο της θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο στο οποίο θα περιέχονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες και τα βήματα που απαιτούνται ώστε να εξυπηρετηθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται εδώ και καιρό με σταθερά βήματα προς την ψηφιακή μετάβαση για μια νέα εποχή. Ο ηλεκτρονικός οδηγός του Πολίτη αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Ακολουθεί εντός του μήνα η εισαγωγή προς ψήφιση του Νέου Οργανισμού της Περιφέρειας ο οποίος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εκσυγχρονίζει και βελτιώνει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα ομογενοποιεί τις διαδικασίες, αντιμετωπίζει τις αλληλοκαλύψεις και βελτιώνει τις ροές των διαδικασιών, ώστε να ακολουθήσει το επόμενο έργο που ήδη ωριμάζει το οποίο θα οδηγήσει στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και ολοκλήρωση αυτών από απόσταση με ελάχιστη φυσική παρουσία του πολίτη.

Η ψηφιακή πλατφόρμα ολοκληρώθηκε, παρουσιάστηκε και βρίσκεται σε στον υπερσύνδεσμο https://politis.pde.gov.gr/ ενώ υπάρχει και δυνατότητα πρόσβασης από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας https://www.pde.gov.gr/gr/ .