Σχολικές ιστοσελίδες

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλο σχεδόν το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, σηματοδότησε τη διαμόρφωση μίας νέας εποχής ακόμα και στο Σχολείο.

Η δημιουργία, συντήρηση και αναβάθμιση μιας σχολικής ιστοσελίδας συνιστούν κατά βάση διοικητική ενέργεια.

Παρόλα αυτά η από το 1998 που ακόμα υπηρετούσε ως δάσκαλος στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και αρκετά χρόνια πρίν αναλάβει Διευθυντικά καθήκοντα ασχολήθηκε με τη κατασκευή και συντήρηση των σχολείων που υπηρετούσε αξιοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των ΤΠΕ.

Το «άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία», η ενημέρωση των γονέων σχετικά με διάφορες δραστηριότητες που υλοποιούνται από μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και η προβολή του σχολείου αποτελούσαν εκείνη την εποχή ο κύριος λόγος κατασκευής μιας ιστοσελίδας σχολείου.

Αργότερα και όσο η τεχνολογία προχωρούσε αλλά και το επίσημο κράτος έδωσε περισσότερες δυνατότητες μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου οι σχολικές ιστοσελίδες που δημιουργήθηκαν σε διαφορά σχολεία όπως στο Δημοτικό Σχολείο Βραχναιίκων, στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και πολύ αργότερα στο 61ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών απέκτησαν επιπλέον δυνατότητες όπως η δυνατότητα σύνδεσης για επικοινωνία μαθητών και γονέων με το σχολείο, δυνατότητα δημοσίευσης διαδικτυακών μαθημάτων στο πλαίσιο της ασύχγρονης εκπαίδευσης και άλλα.