Παραλαβή οχημάτων μέσω leasing, για την ανανέωση του στόλου της Π.Δ.Ε.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην απόσυρση 24 παλιών επιβατικών οχημάτων και την αντικατάστασή τους από 32 καινούρια diesel οχήματα με τη μέθοδο της χρονομίσθωσης (leasing). 

Πρέπει να τονιστεί πως η ανανέωση του στόλου αφορά οχήματα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από υπηρεσιακούς παράγοντες για την κίνηση τους σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, πέρα από τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, στην ασφάλεια των μετακινήσεων.

Επιπροσθέτως τα υπό απόσυρση οχήματα έχουν περάσει από έλεγχο των τεχνικών υπηρεσιών και θα δοθούν με δωρεά σε κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες των οποίων οι ανάγκες σε καθημερινή χρήση είναι μικρότερες.