Μαθαίνουμε παρέα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώντας να υποστηρίξει τη δημιουργικότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προσκάλεσε τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν προτάσεις πρωτότυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-16 από δημοτικά σχολεία της χώρας.

Το 61ο Σχολείο επιλέχθηκε και είναι στα 17 από τα 150 σχολεία που υπέβαλαν αίτηση με θέμα: «κλασική eκπαίδευση… eναλλακτική προσέγγιση».

Η σχεδιαζόμενη δραστηριότητα συνίστατο στην παραγωγή διαδικτυακών μαθημάτων σε συγκεκριμένους μαθησιακούς τομείς. Τα μαθήματα σε μορφή βίντεο παράχθηκαν στο σχολείο και σε εξωτερικούς χώρους, με συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών.. Τα παραγόμενα βίντεο στη συνέχεια καταχωρήθηκαν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα «TED-Ed Lessons», όπου μετασχηματίστηκαν σε διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία ήταν διαθέσιμα στους μαθητές μας.

Τα διαδικτυακά μαθήματα περιλάμβαναν τη βιντεοσκοπημένη διδασκαλία και, στη συνέχεια, εργασίες μορφής πολλαπλών ερωτήσεων ή ανοιχτού τύπου ερωτήσεων.

Οι διδασκαλίες που αναπτυχθούν και βιντεοσκοπήθηκαν και στη συνέχεια αναρτήθηκαν μέσω της πλατφόρμας «TED-Ed Lessons» θα είχαν ως θέματα:

Α. Τυπική διδασκαλία

Διδασκαλία γλωσσικού μαθήματος (Γραμματικά φαινόμενα, Συντακτικά φαινόμενα, Ανάλυση – Κατανόηση κειμένου, Παραμύθι κλπ..), Διδασκαλία Μαθηματικών. (Μαθηματικές Πράξεις, Επίλυση προβλημάτων, Γεωμετρία, Στατιστική κλπ), Διδασκαλία Φυσικής, Διδασκαλία Ιστορίας, Διδασκαλία Γεωγραφίας.

Β. Διαθεματικά θέματα

Τοπική Ιστορία, Αξιοθέατα της πόλης μου, Η γειτονιά μου, Πατρινό Καρναβάλι.

Με τη διαδικασία αυτή επιδιώκαμε την ενασχόληση των μαθητών με την εκπαιδευτική πλευρά των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών δια μέσου διαθεματικών εργασίων στο πλαίσιο της ΑεξΑΕ εκπαίδευσης.

Μέσα από αυτή τη δόμηση προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη στοχοθεσίας, την αδυναμία αυτορρύθμισης και την ανοργανωτικότητα που χαρακτηρίζει τους ανηλίκους με στόχο την κατάκτηση της γνώσης. 

Στοχεύσαμε στην ένταξη της πληροφορικής στην καθημερινή πρακτική παρόλες τις δυσκολίες, εναρμονιζόμενοι με τους στόχους και το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος.

Εμπλουτίσαμε τη διδασκαλία μας με νέα ερεθίσματα, την κάναμε καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και πιο ελκυστική.

Μας δόθηκε το έναυσμα, ως εκπαιδευτικοί, να αξιοποιήσουμε στην πράξη θεωρητικές γνώσεις και να εξελίξουμε δεξιότητες που αποκτήθηκαν διαμέσου της Δια Βίου Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα, να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να μάθουν.

Δηλαδή ” Μαθαίνουμε Παρέα “