Καραόκε

Το σύγχρονο σχολείο απαιτείται να είναι όσο πιο κοντά μπορεί στην πραγματική ζωή που βιώνουν οι μαθητές στο σπίτι τους, στον τρόπο διασκέδασής τους, στον ελεύθερο χρόνο τους.

Η τεχνολογία πλέον δίνει τη δυνατότητα στο σχολείο να διασυνδέσει τις σχολικές εμπειρίες με αυτές της πραγματικής ζωής των μαθητών. Τα μουσικά βίντεο, εκτός της ακρόασης-θέασης, δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης του τραγουδιού, του χορού και της ανάπτυξης των ρυθμικών δεξιοτήτων.

Στον αντίποδα υπάρχουν απόψεις που αποφεύγουν τη χρήση βίντεο ή το χρησιμοποιούν σπάνια, αιτιολογώντας την απόφασή αναφέροντας την έλλειψη ειδικών γνώσεων και την αποδοκιμασία προς το είδος της δημοφιλής μουσικής.

Παρόλα αυτά όταν τα στερεότυπα είναι δυνατόν να αποκρουστούν, οι δεξιότητες και η διάθεση να προσεγγίσεις όσο πιο πολύ μπορείς τα ενδιαφέροντα, τον τρόπο ζωής των μαθητών σου και τα ακούσματά τους, τότε αρκεί μόνο να διαθέσεις λίγο από τον ελεύθερό σου χρόνο και να συνεργαστείς με τους συναδέλφους σου για να χτίσεις μια ακόμα γέφυρα με τους μαθητές σου.