Εκκένωση κτιρίου

Η Πολιτική προστασία και ιδιαίτερα στα σχολικά κτίρια είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που αφορά εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές.

Την ευθύνη σύνταξης του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό και το συντονισμό των ενεργειών για την εφαρμογή του έχει ο Διευθυντής του Σχολείου.

Η νέα τεχνολογία μας δίνει απεριόριστες δυνατότητες, ώστε η εφαρμογή των ενεργειών να εμπεδωθούν από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι ασκήσεις Σεισμού πλέον μπορούν να περιλαμβάνουν το θεωρητικό μέρος υπό μορφή διδασκαλίας διαμέσου βίντεο και παρουσιάσεων που είναι περισσότερο κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών και έχουν τη δυνατότητα να γίνονται περισσότερα κατανοητά τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.