Δράσεις Εκπαιδευτικού

Σχολικές εφημερίδες

Στον υπερσύνδεσμο http://25dimpatrasnewspaper.pbworks.com/  οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη μαθητική σχολική διαδικτυακή τους εφημερίδα. Η πρώτη δραστηριότητα ήταν να επιλεγεί...

Το σχολείο της δημιουργίας

Μπορεί η δουλειά του εκπαιδευτικού να είναι συνδεδεμένη με ταυτισμένη με το μαυροπίνακα και την κιμωλία αλλά είναι σίγουρο πως πολλές φορές...

Σχολικές ιστοσελίδες

Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλο σχεδόν το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, σηματοδότησε τη διαμόρφωση...

Εκκένωση κτιρίου

Η Πολιτική προστασία και ιδιαίτερα στα σχολικά κτίρια είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που αφορά εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Την ευθύνη σύνταξης του Σχεδίου...

Καραόκε

Το σύγχρονο σχολείο απαιτείται να είναι όσο πιο κοντά μπορεί στην πραγματική ζωή που βιώνουν οι μαθητές στο σπίτι τους, στον τρόπο...

Μαθαίνουμε παρέα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώντας να υποστηρίξει τη δημιουργικότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στο...