Σχολικές εφημερίδες

Στον υπερσύνδεσμο http://25dimpatrasnewspaper.pbworks.com/  οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη μαθητική σχολική διαδικτυακή τους εφημερίδα. Η πρώτη δραστηριότητα ήταν να επιλεγεί […]

Καραόκε

Το σύγχρονο σχολείο απαιτείται να είναι όσο πιο κοντά μπορεί στην πραγματική ζωή που βιώνουν οι μαθητές στο σπίτι τους, στον τρόπο […]

Μαθαίνουμε παρέα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώντας να υποστηρίξει τη δημιουργικότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στο […]