Το σχολείο της δημιουργίας

Μπορεί η δουλειά του εκπαιδευτικού να είναι συνδεδεμένη με ταυτισμένη με το μαυροπίνακα και την κιμωλία αλλά είναι σίγουρο πως πολλές φορές θα χρειαστεί να επιστρατεύσει και άλλες δεξιότητες που ενδεχομένως διαθέτει για να επιτελέσει το σκοπό του σε όποια βαθμίδα της εκπαίδευσης ανήκει και σε όποια στάθμη της ιεραρχίας.

Ίσως χρειαστεί να βάψει τοίχους, να αλλάξει μπρίζες ή ακόμα και βρύσες και γιατί όχι πολλές φορές να επιστρατεύσει τα προσωπικά του εργαλεία για να επισκευάσει μια πόρτα ή μια σκηνή. Τα παλαιότερα χρόνια έπρεπε να είναι και καλός ζωγράφος μιας και είχε την ανάγκη να δημιουργήσει σκηνικά για τις σχολικές εορτές. Ευτυχώς σήμερα έχουμε του προβολείς που αντικατέστησαν τα έργα τέχνης των εκπαιδευτικών στα πελώρια λευκά πανιά.

Ίσως χρειαστεί να λειτουργήσει ως ηχολήπτης, φωτογράφος, κάμεραμαν και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη διοργάνωση μιας σχολικής εορτής ή με την παραγωγή ενός πολυμεσικού μαθήματος ή παρουσίασης.

Και φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν εκτός από δεξιότητες και διάθεση από τον προσωπικό του χρόνο. Και τότε γιατί να τα κάνει όλα αυτά κάποιος αφού δεν αμείβεται; Και όμως η χαρά της δημιουργίας και η συνεργασία με συναδέλφους γονείς και μαθητές είναι τόσο μεγάλη και η αξία της ανεκτίμητη που δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε μορφή υπερωριακής αμοιβής.