Σίτιση μαθητών

Σε μια κοινωνία που καταρρέει οικονομικά οι μετανάστες αποτελούν μια από τις κοινωνικές ομάδες που υφίστανται σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις της κρίσης. Έλλειψη σίτισης, υπόδησης, ένδυσης, υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Παρουσιάζονται τόσο σε Έλληνες όσο και αλλοδαπούς μαθητές. 

Το θέμα της διατροφής των μαθητών των σχολείων του Δήμου μας που λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των οικονομικών των οικογενειών τους υποσιτίζονταν, απασχόλησε έντονα το Δήμο της Πάτρας, τις Σχολικές Επιτροπές, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και γενικότερα της Εκπαιδευτική κοινότητας.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, από το Δήμο της Πάτρας αναλήφθηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και με χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί από την αντιμισθία του Δημάρχου και συνεργατών του το 2011, από δωρεές συμπολιτών το 2012 και από το ταμείο Δήμου διαμέσου του Κοινωνικού Τομέα στη συνέχεια, ενισχύθηκαν μαθητές των σχολείων. 

Το παραπάνω ποσά διατέθηκαν στις δύο Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και το σύλλογο γονέων του κάθε σχολείου του να εξασφαλιστεί το πρωινό κουλούρι ή η πρωινή τυρόπιτα για τους μαθητές που αντιμετώπιζαν πρόβλημα σίτισης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα η αντιμετώπιση του οποίου προϋπέθετε λεπτούς χειρισμούς, ώστε να εξασφαλιστεί η ανωνυμία και ο σεβασμός στην οικογένεια και στη προσωπικότητα των μαθητών.

Περίπου 1000 μαθητές καθημερινά εξασφάλιζαν το πρωινό κολατσιό τους δίνοντας μια ανάσα στην οικογένειά τους, χωρίς ταυτόχρονα να έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από τη βιολογική τους ανάγκη και το αίσθημα κατωτερότητας αυτού που δε διαθέτει τα απαραίτητα έναντι κάποιων άλλων.