Παραλαβή είκοσι νέων οχημάτων μέσω leasing, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνοδευόμενος από τους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, Μαρία Σαλμά (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) και Βασίλη Γιαννόπουλο (Π.Ε. Ηλείας), τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ανδρέα Φίλια και τον Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τάκη Παπαδόπουλο, παρευρέθηκε τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στην παραλαβή είκοσι νέων οχημάτων που αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing).

Τα εν λόγω οχήματα ανανέωσαν σε σημαντικό βαθμό το στόλο οχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και παραλήφθηκαν για να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας σε ορεινές και δύσβατες αγροτικές περιοχές.

Αξίζει να αναφερθεί ότι με την ανανέωση του στόλου εξασφαλίζεται οικονομία κλίμακας που αφορά τόσο στην απαλλαγή της Περιφέρειας από έξοδα για αγορές, τέλη, ασφάλιστρα, δαπάνες ελαστικών και σέρβις των οχημάτων, αλλά και από τη χρήση φθηνότερου καύσιμου υλικού καθώς και από έξοδα συντήρησης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται ο στόχος της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανση και της εκπομπής ρύπων ανά όχημα, καθώς πρόκειται για οχήματα νεότερης γενιάς και πιο σύγχρονης τεχνολογίας.

Επίσης, βελτιώνεται η αποδοτικότητα και ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τόσο με τη δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης κάθε οχήματος που θα παρουσιάσει βλάβη, όσο και με τη χρήση ντίζελ που δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω χρήση των οχημάτων λόγω μικρότερης κατανάλωσης λίτρων ανά χιλιόμετρο.

Με τη σταδιακή απόσυρση των παλαιότερων οχημάτων και καθώς διεξήχθη έλεγχος καταλληλότητας, ορισμένα εξ αυτών παραχωρούνται για ηπιότερη χρήση και κάλυψη μετακινήσεων μικρότερων αποστάσεων σε κοινωνικούς φορείς της περιοχής, οι οποίοι τα έχουν ζητήσει με αποφάσεις των διοικητικών τους οργάνων και έχει εγκριθεί η δωρεά-διάθεση αυτών για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.