Δημοτικό συμβούλιο παίδων

Από το 2011 ο Δήμος Πατρέων και συγκεκριμένα η Αντιδημαρχία Παιδείας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας, εκτιμώντας την πετυχημένη λειτουργία του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων τα προηγούμενα χρόνια και την εποικοδομητική συνεργασία με τα σχολεία, αποφάσισαν να συνεχίσουν τη λειτουργία του με ένα διαφορετικό τρόπο.

Επιδίωξη τους ήταν η ανάδειξη και η αξιοποίηση της παιδαγωγικής αξίας του θεσμού στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ειδικότερα, να αποκτήσουν οι μαθητές την εμπειρία συμμετοχής στα κοινά, να εκπαιδευτούν σε δημοκρατικές διαδικασίες καθώς επίσης να αναλάβουν δράσεις  που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στο χώρο της σχολικής κοινότητας και βασίζονται στην πρωτοβουλία και εμπλοκή των ίδιων των μαθητών.

Στο θεσμό μπορούσαν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές της ΣΤ΄ τάξης οι οποίοι εκπροσώπησαν το σχολείο τους. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με έναρξη τον Οκτώβριο και επαναλήφθηκε με απόλυτη επιτυχία μέχρι και το σχολικό έτος 2013-2014. Περιλάμβανε δίωρη(2) ενημερωτική συνάντηση για διευθυντές και εκπαιδευτικούς της Στ’ τάξης που δήλωναν συμμετοχή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου,  2ήμερο σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της ΣΤ΄ τάξης και ενδιάμεσες συναντήσεις εκπαίδευσης – υποστήριξης στον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί υποστήριζαν τους μαθητές στην επιλογή και την υλοποίηση των δράσεων που αναλάμβαναν.

Περιληπτικά οι βασικότερες δραστηριότητες του θεσμού ήταν: 

  • Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μαθητών εκπροσώπων,
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας παρέμβασης από τους μαθητές της τάξης (μέθοδος project),
  • Η προετοιμασία για την εκπροσώπηση του σχολείου τους στις συναντήσεις των μαθητών εκπροσώπων από όλα τα σχολεία και
  • Η προετοιμασία για τη συμμετοχή στην τελική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων.

Ενδιάμεσα πραγματοποιούνταν εντός του ωρολογίου προγράμματος 2 κοινές συναντήσεις των μαθητών δημοτικών συμβούλων όλων των σχολείων που συμμετείχαν στο θεσμό με την παρουσία των εκπαιδευτικών τους.

Τέλος, ο θεσμός ολοκληρώνονταν με ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και με την τελική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων, όπου και γίνονταν ο απολογισμός του έργου και της εμπειρίας τους στο πλαίσιο του θεσμού.

Στο πλαίσιο της εξέλιξης και βελτίωσης του θεσμού, αξιοποιώντας προτάσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν τις προηγούμενες χρονιές, ο θεσμός κάθε χρόνο εξελισσόταν με νέες δράσεις όπως η δυνατότητα διαδικτυακής μετάδοσης των συναντήσεων με τους μαθητές εκπροσώπους ώστε να συνδεθούν καλύτερα και οι υπόλοιποι μαθητές της  Στ’ τάξης, πραγματοποίηση όλων των συναντήσεων στο χώρο συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, προκείμενου οι μαθητές εκπρόσωποι να εξοικειωθούν  με το χώρο διεξαγωγής των συνεδριάσεων και να υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής μετάδοσης, καθώς και η λειτουργία διαδικτυακής εφημερίδας στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλύτερη επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ των σχολείων.

Το συντονισμό του θεσμού είχε αναλάβει η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Πατρέων και την επιστημονική ευθύνη το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π. Ε. Αχαΐας.